Dir no és quelcom més que negar. És també afirmar el compromís de mares i pares d’educar nenes i nens resilients, amb fortalesa i voluntat. Una cosa que, en la societat de la sobreprotecció i la satisfacció instantània que proporcionen les pantalles, és de vital…