Els nens han d’aprendre a fer sevir les seves emocions des que neixen. Per això, tant a casa com a l’escola és important oferir-los oportunitats perquè siguin capaços d’identificar les seves emocions així com a expressar-les i poder-les regular.