Setembre és per a molts el “petit gener”, aquell mes en el què tot torna a començar. Superada la tornada a l’escola, és el moment en què les famílies comencen a resoldre el sempre complicat trenca-closques dels horaris. I és també quan sorgeixen alguns dubtes……