Setembre és per a molts el “petit gener”, aquell mes en el què tot torna a començar. Superada la tornada a l’escola, és el moment en què les famílies comencen a resoldre el sempre complicat trenca-closques dels horaris. I és també quan sorgeixen alguns dubtes… extraescolars, si o no? Són positives per als més petits? Els estarem sobrecarregant?

Maria Gil, psicopedagoga, defensa que les activitats extraescolars són grans oportunitats per tal que els més petits aprenguin mentre es diverteixen, i que, a més a més, els aporten beneficis psicològics importants:

  1. Potencien les seves habilitats socials i n’adquireixen de noves. Per exemple, la gestió del temps, ja que com que tenen alguna tarda a la setmana ocupada, han d’organitzar-se bé per a poder complir amb les seves obligacions acadèmiques i també, els encàrrecs que tinguin a casa. O l’escolta activa, respecte la resta de companys de l’activitat o els monitors.
  2. Impulsen el rendiment acadèmic. Les aptituds desenvolupades en el transcurs d’activitats esportives o pedagògiques més enllà de l’aula, incideixen positivament i de forma significativa en el desenvolupament social i acadèmic de l’alumnat.
  3. Fomenten una actitud positiva cap a l’escola. Si en la tria de les activitats extraescolars s’ha escoltat el nen o la nena, els seus gustos i interessos, participar-hi farà créixer la seva confiança i autoestima. Ser tingut en compte serà una gran dosis de motivació.

Tot i aquesta llista de beneficis, hi ha algunes consideracions que hem de tenir en compte abans de planificar les activitats extraescolars a les quals participaran els nostres fills o filles:

  1. Prioritzar el temps en família. Jugar i estar amb la família ha de ser l’activitat principal del nen o nena. Així que hem de preveure alguna activitat que puguin compartir al llarg de la tarda amb els pares o, si els té, amb els germans.
  2. No omplir-los en excés l’agenda. És important que els més petits tinguin cada dia estones per jugar i, perquè no, avorrir-se, que també és necessari. Si els omplim les tardes d’activitats i els prenem aquesta parcel·la de temps propi, podem provocar que pateixin irritabilitat i insomni.

Fetes aquestes consideracions, Maria Gil, psicopedagoga, ens anima a asseure’ns amb els nostres fills i filles, escoltar els seus gustos i interessos, i escollir junts les activitats extraescolars que més els motivin d’entre l’oferta de la seva escola, des d’esports d’equip, fins a activitats com cuina, teatre, música o arts marcials.

Pots consultar altres articles relacionats aquí.

Psicopedagoga: Maria Gil @toc.psychohelp