Segons un informe recentment elaborat per ESADE, el fet que professors i alumnes comparteixin la mateixa identitat té un impacte positiu en el rendiment acadèmic dels nois

Espanya és un dels països de la Unió Europea amb índexs de fracàs escolar més alts. De fet, té la segona taxa més alta d’abandonament escolar primerenc, només per darrere de Romania. Es tracta, a més a més, d’un fenomen especialment alt en el cas dels nois. I és que la taxa d’abandonament prematur dels estudis en el cas de les noies és un 42% més baix.

Segons l’estudi publicat recentment per ESADE, que analitza també els factors que hi podria haver al darrere d’aquests resultats, la repetició de curs és un bon paràmetre per predir el fracàs escolar. Més enllà de components cognitius, les variables que tenen efecte directe en el rendiment acadèmic o la repetició de curs són:

  • El nivell de suport parental.
  • Les absències no justificades.
  • Les hores invertides pels alumnes en deures o tasques a casa.
  • La satisfacció a l’escola.

L’estudi proposa polítiques públiques  que podrien ajudar a disminuir el fracàs escolar. Assegura que per reduir els casos de repetició de curs en nois, les intervencions amb més impacte són les relacionades amb el suport parental i la satisfacció a l’escola. Així, es proposen algunes línies d’actuació com:

  • Incrementar les tutories i el suport acadèmic.
  • Incentivar des de l’escola el suport parental.
  • Oferir orientació acadèmica.
  • Incrementar la satisfacció amb l’escola a través del rol dels professors.

En aquest últim punt, l’estudi defensa que el fet de tenir un professor de la mateixa identitat que l’alumne impacta positivament en el seu rendiment acadèmic. Segons l’estudi d’ESADE, dotar les escoles de professorat amb el qual els alumnes se sentin reflectits, milloraria el rendiment acadèmic d’aquells estudiants amb un risc més alt de patir fracàs escolar.

Si vols ampliar aquesta informació, pots llegir la notícia publicada a El Mundo.