A pocs dies de l’inici del curs escolar, hem de ser conscients que no només els nostres fills i filles el comencen. Nosaltres també ho fem. I és que el pas dels infants per l’escola no és quelcom aliè a la família. Si volem que la seva etapa educativa sigui profitosa en tots els sentits, ens hi hem d’implicar. Al cap i a la fi, els principals educadors dels nostres fills i filles som nosaltres,  pares i mares. L’escola ens acompanya en aquesta tasca i és important que caminem en la mateixa direcció.

A la reunió de mares i pares nous de l’escola La Vall, la direcció va voler oferir a les famílies la xerrada “Implik2” del moderador i orientador familiar Alfons Cucurull. Una sessió enfocada a motivar les famílies a coeducar, a implicar-se en el projecte educatiu que els fills i filles inicien aquest setembre. Aquestes són algunes de les reflexions que es van compartir.

Per qui hem escollit aquesta escola?

Cucurull va fer preguntar-se a les mares i pares per qui havien escollit l’escola. Per les seves filles? Per ells? O per uns i altres? L’escola no té perquè ser només un espai de formació per a les nostres filles i fills. L’ideal és escollir un centre que també ens ofereixi formació a les famílies. No hi ha projecte més important que el d’educar els nostres fills. I és important que ens preparem a consciència per fer-ho. Escollim una escola que ens acompanyi en tot el procés educador. I escollim implicar-nos-hi si volem garantir l’èxit de l’etapa educativa dels nostres fills.

Què farem al setembre?

Quan comenci el curs, què farem? Acompanyarem els nostres fills i filles a l’escola i els anirem a recollir? I així dia rere dia? És important que anem un pas més enllà. Que trepitgem l’escola, que ens hi impliquem. L’educació dels nostres fills i filles és un camí que podem recórrer junts, amb el suport del centre, del professorat, del tutor o tutora dels nostres fills. Aprofitem-ho!

Qui volem que eduqui els nostres fills i filles?

Hem de ser conscients que tot educa. L’entorn, les amistats, les pantalles, les converses… I encara més. Tot el que no educa, “deseduca”. Per això no podem descuidar-nos d’estar atents a tot allò que envolta els nostres fills. Hem de conèixer què i qui els està educant i estar-hi al damunt.

Ho farem sols?

Cucurull equiparava l’etapa educativa amb una etapa de muntanya. I es preguntava, algú s’atreviria a fer un gran cim sol? O confiaria en un bon acompanyant, un bon sherpa, que conegui el camí, que estigui preparat, que en sigui expert? En aquest sentit, animava les mares i pares en buscar la complicitat i el suport de la tutora. A confiar-hi. Al cap i a la fi, és una de les persones que més coneixerà la nostra filla, que vetllarà pel seu creixement com  a persona. I és important que puguem treballar plegats.

Tenim un pla?

Un dels grans enemics de l’educació és la improvisació. És important que tinguem un pla. Que sapiguem què volem aconseguir dels nostres fills. Quins cims volem que conquereixin. I estar preparats per acompanyar-los i guiar-lo bé.

Com ens preparem per a educar les nostres filles i fills?

Tots nosaltres hem invertit anys de la nostra vida per a preparar-nos per dur a terme la nostra feina, la nostra professió. Però, quan temps hem invertit a formar-nos per a la “feina” més important que farem? A formar-nos per educar els nostres fills i filles? És important estar preparat. I, per això, és important escollir una escola que també ens formi com a mares i pares.

Les escoles de la Institució Familiar d’Educació són escoles de família. Estan al costat de les famílies i els ofereixen tot el suport en la important tasca d’educar els seus fills i filles. Per això, organitzen activitats formatives per a les mares i pares, realitzen entrevistes trimestrals amb el tutor o tutora dels seus fills i els sumen en cada passa de la seva etapa educativa. Ningú estima més un nen o nena que el seus pare i mare. I les escoles de la Institució us acompanyen i preparen per tal que ningú estigui més format que vosaltres per fer-ho.