Els trastorns de l’aprenentatge (TA) son de base neurobiològica, amb algun component genètic. A més, són la principal causa de fracàs escolar. Aquests trastorns poden afectar al llenguatge oral i escrit, al càlcul matemàtic, a la capacitat de prestar atenció, com de concentrar-se i organitzar adequadament les tasques.

 

Si aquestes dificultats persisteixen, poden tenir una repercussió negativa en el procés d’adaptació de l’infant durant tota l’escolaritat, a tots nivells (acadèmic, emocional, familiar, etc.). La baixa autoestima, juntament amb els insuficients resultats escolars, normalment els endinsen a un cercle viciós de difícil orientació i nefastes conseqüències tant a nivell personal, com social. Els alumnes amb TA, poden arribar a patir amb més freqüència, trastorns emocionals secundaris: depressió, ansietat, estrès desmesurat, atacs psicòtics, etc.

El principal tractament pels trastorns de l’aprenentatge és la reeducació, es basa en l’adaptació del trastorn i la cerca d’estratègies per a compensar les dificultats.

 

A continuació, proposo 5 activitats per a treballar la lectura i l’escriptura, sobretot reforçar-les en els infants que presentin algun signe i/o dificultat en el rendiment de la lectoescriptura, entre els 4 i 8 anys:

 

  1. Lectura oral: llegir en veu alta els ajudarà en la millora de fonemes, a més en el ritme, la pronunciació i l’entonació. Els exercicis de comprensió lectora son clau per a l’estimulació de la parla, en qualsevol idioma.
  2. Escoltar i repetir paraules: en el meu pas per l’escola infantil La Farga, per a treballar l’evolució de la lectoescriptura a la classe de P4, de vegades distribuïa les vocals per la classe, i en veu alta deia una paraula. Per l’inicial, tenien que trobar la vocal corresponent i repetir la paraula. Així doncs, aprenien a identificar-les, millorar la pronunciació i guanyar en confiança.
  3. Escriure, llegir i representar oracions: és beneficiós exposar-se per perdre les pors, i per relacionar-se amb els sons d’una manera més conscient. La idea és, per exemple, demanar als infants que escriguin una frase curta, i el seu company una altra, així successivament, fins a aconseguir un conte. Després, llegir cada un la seva part a la resta de la classe.
  4. Elaborar enunciats: en la mateixa línia que l’anterior, es recomana apostar per frases simples però amb un alt component emocional, per a despertar l’interès dels nens/es en l’elaboració i la investigació de continguts en llibres, diaris, revistes, etc. pel seu propi compte. D’aquesta manera, familiaritzar-los amb els treballs i les posteriors exposicions.
  5. Copiar textos: l’objectiu és anar introduint termes més complexos, a mesura que vagin creixent. Afavoreix a l’atenció i a la memòria. Per això, els dictats son tan recomanables, i més encara, quan l’avaluació és cooperativa. És a dir, es dona el binomi professor-alumne en el procés de la correcció.

 

Psicopedagoga: Maria Gil, @toc.psychohelp