En el joc infantil s’acostuma a complir la màxima “menys és més”. I és que els més petits necessiten ben poc per divertir-se. El joc, a més, pot esdevenir una gran font d’aprenentatge. I per a aprendre, també, sovint calen poques coses. Però, com  preparem les condicions òptimes per a l’aprofitament de les estones de joc, tant a l’escola com a casa?

L’hora del pati és un moment clau de la jornada lectiva de les nostres filles i fills. No només els serveix per divertir-se, sinó que també és important per a generar relacions interpersonals i construir i enfortir vincles. A través del joc, les nenes i nens desenvolupen habilitats socials com la comunicació, negociació, cooperació i resolució de conflictes. A més, l’esbarjo esdevé un descans necessari pel rendiment acadèmic i emocional de la persona.

Aquests són els 5 beneficis principals de l’hora del pati pels infants:

  1. Facilita el desenvolupament cognitiu i l’actitud positiva cap a l’escola. L’exposició de l’infant a la llum natural té un impacte directe en el seu humor i benestar, alhora que ajuda a disminuir els problemes disciplinaris.
  2. Evita el sedentarisme. El pati ha de ser un espai que fomenti el moviment físic i corporal complet de l’infant.
  3. Afavoreix les relacions socials. És el moment on els infants interaccionen amb les companyes i companys d’una manera més distesa i natural. És, per tant, quan es construeixen i enforteixen els vincles interpersonals.
  4. Ajuda a la concentració. És recomanable fer petites pauses durant el temps de treball per tal que aquest sigui profitós.
  5. Redueix l’estrès. El joc físic no estructurat és una mesura apropiada per baixar els nivells de cortisol.

Conscients de la importància de l’hora del pati en el desenvolupament acadèmic, emocional i social de les nenes i nens, les escoles de la Institució han convertit les zones d’esbarjo en entorns preparats que fomenten la creativitat, el moviment lliure i el joc cooperatiu. Uns espais on jugar, relacionar-se i ser feliços.

A casa, on els espais i materials són diferents, les mares i pares també podem seguir certes pautes per afavorir un joc adequat per a les nostres filles i fills.

Aquests són els 5 tipus de joc bàsics, però imprescindibles, per al correcte  desenvolupament de les nenes i nens:

  1. Joc motor: trencaclosques, plastilina, blocs de construcció… són recursos útils per a ajudar els més petits a treballar la imaginació i la destresa manual.
  2. Joc comunicatiu: explicar contes, cantar cançons, representar històries… a més de ser un espai de joc compartit entre petits i adults, afavoreixen el desenvolupament personal, la confiança en un mateix i l’autoestima.
  3. Joc cognitiu: materials manipulatius per a reconèixer formes, objectes i colors són eines molt efectives per exercitar la ment.
  4. Joc de socialització: ja sigui amb germans, cosins, companys o adults de referència, una pilota, cubells o titelles són recursos que fomenten molt positivament el joc en equip.
  5. Joc d’autonomia personal: les ampolles sensorials o la pilota multisensorial de Montessori són eines útils per als més petits.

Combinar els diferents tipus de joc, materials i recursos és important per aconseguir que els més petits puguin, a través de les estones de joc, desenvolupar habilitats personals, socials i cognitives bàsiques per al seu desenvolupament.

 

Maria Gil, psicopedagoga.