Programa d’immersió total en anglès des dels 0 fins als 18 anys

Els darrers anys, l’ensenyament dels idiomes i, en especial, l’ensenyament de l’anglès ha esdevingut una eina imprescindible per moure’s en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna: l’anglès.

Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d’anglès. Sabent això, les universitats, demanen un nivell alt d’anglès per poder atorgar els seus graus i què dir del món professional en general?

Són ben coneguts els estudis que assenyalen que aquests primers anys són els millors per a l’aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels més petits tenen més potencialitat. Entre els 0 i els 4 anys, els nens generen més connexions neuronals. En aquest període es forma el cervell del nen, i aquest actua com una esponja, ja que té una major capacitat per a absorbir i assimilar la informació i els coneixements de forma més ràpida i senzilla.

A Institució Familiar d’Educació hem desenvolupat un programa d’immersió total en anglès per a cada una de les nostres escoles (Institució Tarragona, Lleida, Igualada, Mallorca, Girona Les Alzines y Vallés –La Farga, La Vall i Airina).. Apostant per l’aprenentatge d’aquesta llengua des d’edats primerenquesdes dels 0 anys en endavant. Tal i com afirma Núria López, Directora de l’espai Arabell d’Institució Lleida:  “els nens i nenes de 0 a 1 anys  gaudeixen i aprenen l’anglès a traves de l’active learning: un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l’assoliment del vocabulari, sons i llenguatge”.

Aquests són 6 avantatges a curt i llarg termini d’aprendre anglès des de la Llar d’Infants:

  1. Adquisició del llenguatgecom si fos la llengua materna.
  2. El bilingüisme té efectes positius en la intel·ligència. S’estimula la memòria, la creativitat i la capacitat per a resoldre conflictes.
  3. El procés d’aprenentatge és més senzill. L’infant no té tanta vergonya a l’hora d’aprendre, pel que desenvolupa més confiança en si mateix.
  4. Facilitat per a aprendre altres idiomes.
  5. Accés a informació actual i completa. Més del 56% dels llocs d’Internet estan editats en anglès.
  6. Més oportunitats, a llarg termini, tant a l’hora de triar estudis universitaris internacionals com a nivell laboral.

Aquesta immersió en llengües en edats primerenques és especialment productiva a nivell oral. A Institució Familiar, els i les alumnes, a partir d’Educació Infantil, participen de la classe de conversa on el professor/a els anima a expressar-se en anglès. Segons Gerardo Meneses, Director de la Institució Tarragona, espai Turó, “des de fa diversos cursos,la competència oral de la llengua es veu reforçada encara més amb els professors i professores nadius de speaking des de 1er de Primària fins a 2n Batxillerat”.

La classe de speaking és fonamental per poder preparar-se be per les proves externes que el col·legi ofereix, certificats oficials com: Cambridge ESOL, Oxford Test of English, EOI, etc. Però no és tracta d’una moda o d’aconseguir certificats d’anglès sí o sí, sinó de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. Quanta més naturalitat hi ha en l’aprenentatge d’una llengua, més natural és el seu ús en el dia a dia. I, per aquest motiu, l’aposta que fa la Institució no és només de més hores de llengua anglesa o matèries donades en anglès -CLIL sinó d’exposició seguida i natural a l’anglès, al llarg de tota la vida escolar de cada alumne.

Aquest programa no tindria sentit si l’escola no oferís una continuïtat al llarg de la primària i l’escolaritat obligatòria amb programes d’immersió a diferents nivells o estades a l’estranger, des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu,un Summer Camp a l’estiu, etc.

En definitiva, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès ja no és una moda, és una realitat. Els nens i les nenes  tindran el món al seu abast per a treballar i per viure. El projecte de les seves vides és molt ampli i, amb molta facilitat, es trobaran treballant arreu del món. La llengua amb què es comunicaran gairebé sempre serà l’anglès. Esperem que aquest projecte d’Institució Familiar d’Educació, pugui aportar molt a la nostra societat i sigui un pas endavant en la competència que, com a futurs professionals, han de tenir els nostres ciutadans del demà.