Endreçar i mantenir l’ordre a casa és una de les lluites diàries més freqüents de moltes famílies. No és fàcil d’aconseguir, però val la pena intentar-ho, ja que l’ordre té un gran impacte en el desenvolupament de les nostres filles i fills. És important que la responsabilitat de mantenir l’ordre a casa no sigui exclusiva dels adults. Cal implicar les nenes i els nens des de ben petits per tal que assumeixin l’ordre com un hàbit que els acompanyi sempre.

L’ordre no és un caprici estètic. L’ordre va molt més enllà. Impacta en el nostre benestar emocional i en el desenvolupament diari de la nostra família. Per això és important que li donem valor i que ajudem els nostres fills i filles a donar-n’hi també.

4 beneficis que l’ordre aporta als nostres fills i filles:

  1. Estructura i seguretat.

L’ordre ajuda a establir rutines, horaris i límits. Tot plegat, els proporciona seguretat i estabilitat. Tenir un entorn vital organitzat els dóna confiança i redueix els nivells d’ansietat i estrès.

  1. Desenvolupament d’habilitats organitzatives.

Amb l’ordre s’adquireixen habilitats organitzatives importants. Els infants aprenen a classificar, categoritzar, prioritzar… són habilitats que afavoreixen el seu rendiment acadèmic, la pròpia gestió del temps i la resolució de problemes.

  1. Responsabilitat personal.

L’ordre ensenya els infants a ser responsables de les seves pertinences i espais. Aprenen a cuidar les seves coses i a mantenir net el seu entorn. Aquesta responsabilitat personal els ajuda a desenvolupar sentit d’autonomia i maduresa.

  1. Benestar emocional.

Un espai net i organitzat redueix l’estrès, afavoreix la tranquil·litat mental i crea un ambient propici per al descans i la relaxació.

Tan important com que els infants siguin conscients de la importància i el valor de l’ordre, és que siguin capaços ells mateixos de generar-lo i mantenir-lo.

4 estratègies efectives per a fomentar rutines d’ordre en els nostres fills i filles:

  1. Establir expectatives clares.

Cal posar regles i límits sobre l’ordre a l’entorn immediat dels infants. Deixar-los clar com esperem que el mantinguin els ajudarà. Per a ells, no és el mateix que els diguem “endreça la teva habitació”, que “desa les joguines al seu lloc, organitza el material de treball i guarda les sabates al calaix”. Les ordres específiques sempre els seran més fàcils de complir.

  1. Ensenyar amb l’exemple.

Els nostres fills i filles aprenen mentre ens observen. Si volem que desenvolupin certs hàbits, és essencial que nosaltres els practiquem. Hem de ser un model a seguir, assumir l’ordre com una prioritat familiar i mostrar consistència en les nostres pròpies rutines d’ordre. Podem, a més, involucrar els nostres fills i filles en les nostres tasques diàries, com plegar la roba o mantenir neta i endreçada la sala d’estar.  Que vegin el nostre compromís amb l’ordre pot motivar-los a imitar-nos i voler tenir el seu entorn propi també endreçat.

  1. Crear rutines i horaris.

Les rutines ajuden els nens i les nenes a anticipar el que ve a continuació. Establir uns horaris regulars per a cada activitat és clau, com ara l’hora d’anar a dormir, l’hora de fer els deures, els temps de joc o els àpats. És important que també hi hagi un temps marcat destinat a fer ordre i que els nostres fills i filles el tinguin clar i l’assumeixin com qualsevol altre temps establert. Guardar les joguines després de jugar, preparar la motxilla al vespre per a l’endemà o recollir la roba i tovalloles després del moment del bany. Aquestes rutines els ensenyen a prioritzar, planificar i organitzar el seu temps i espai.

  1. Reforçar.

Tot i que considerem que mantenir el seu espai endreçat és la seva responsabilitat i obligació, sempre és bo reconèixer i fins i tot elogiar els esforços que fan per a aconseguir-ho. Reforçar positivament el seu comportament i apreciar el valor d’allò que han fet, serà una gran dosi de motivació. Pot ser útil utilitzar recompenses adequades segons l’edat, com gomets en un gràfic de tasques o temps addicional de joc. Aquestes estratègies, a més de motivar-los a seguir mantenint l’ordre, els faran apreciar el valor de l’esforç i la disciplina.

Cal tenir present que cada nena i cada nen és únic, i per això és important adaptar les estratègies a les seves necessitats individuals. El que sí que és comú és l’impacte de l’ordre físic i vital per al seu desenvolupament.

A les escoles de la Institució, es treballa l’ordre ja des de ben petits. No només a l’aula, sinó que també a les resta d’espais, com el menjador o l’atelier. L’autonomia i la responsabilitat es treballen ja des de la llar, on comencen a construir els adults que seran. Fer aquesta feina en paral·lel, a casa i a l’escola, garanteix seguretat i estabilitat a les nostres filles i fills.

 

Pots seguir llegint altres posts que et resultin interessants:

“Mama, papa, a què puc jugar?”

“Mama, papa… puc fer-ho jo sol!”