No és extrany que el teu fill perdi l’interès per l’estudi, més encara després dels mesos que portem de confinament i desconnexió amb els amics i l’escola. Però hem d’estar ben atents.

L’èxit acadèmic dels nostres fills depèn de dos factors, d’una banda, de la seva capacitat intel·lectual i per l’altre de la motivació per a estudiar.
Aquí és on, des de casa, podem ajudar-los i contribuir a millorar el seu rendiment.

La motivació no sorgeix de manera inesperada del no-res, ni es crea de manera màgica, cal construir-la pas a pas. Patricia del Campo Recreo, professora de la Institució Igualada ens ofereix alguns consells per a fomentar aquesta motivació i fer més eficient l’estona d’estudi dels nostres fills.

7 consells perquè el teu fill estudiï

  1. El primer és proporcionar un ambient adequat per a l’estudi, un lloc en el qual se senti còmode i afavoreixi la concentració. El teu fill/a pot contribuir a decorar-lo o a fer algun canvi si el lloc ja existeix. Incorporar una nova llum, un pòster, un tauló, … Produirà una percepció de canvi i de motivació extra.
  2. Organitzar el temps que es dedicarà, fer un horari per a les tardes. En aquest cas també pot participar dissenyant un planificador amb una cartolina i retoladors de colors per a escriure sobre ella. És important no oblidar-se dels moments de descans, però sense mòbil! Si no després costarà més tornar a la concentració.
  3. Fixar metes i objectius a curt termini. És preferible que les metes siguin a curt termini, centrar-se en millorar els resultats del trimestre i no en els de final de curs. Expectatives específiques i raonables, per exemple “pujar la nota de matemàtiques d’un 6 a un 7”. Cal apuntar-les en un paper i deixar-les ben visibles, no poden acabar al fons del calaix. Necessitem també elaborar un pla per a aconseguir-les: “repassaré les taules tots els dies” “els dijous faré un examen”… També funciona comprometre’s a complir l’objectiu amb algú, avi, oncle, padrí, .. I anar informant dels assoliments.
  4. L’escola és important.  Tenir bona relació amb els professors, parlar bé d’ells, mantenir un vincle  actitud positiva.. L’escola se celebra i es gaudeix. La implicació familiar és clau en l’èxit educatiu.
  5. Donar suport a l’estil d’aprenentatge, conèixer i equilibrar a cadascun dels nostres fills. Davant un examen hi ha qui necessitarà que li alleugerem l’estrès perquè es preocupa massa i hi ha qui necessitarà que “l’espantem” perquè no es preocupa gens. Alguns estudiaran millor escoltant, uns altres repetint i altres movent-se.
  6. Animar i encoratjar vs. elogiar. Cal reconèixer l’esforç i el progrés, no sols els triomfs. Les paraules d’alè porten a fer-se una autoavaluació de manera positiva. Encoratjar fa que la motivació augmenti moltíssim. “Així m’agrada, ho has fet molt bé!” “Noto que cada dia ho fas millor” “Has dedicat molt de temps, està molt bé”.
  7. Premiar. Adoptar un terme mig. Donar un premi especial de tant en tant i en altres ocasions regalar un somriure, una abraçada o un gest positiu.

I recorda:

Sempre aprenen més pel que veuen dels seus models de referència (generalment els pares) que per les instruccions verbals que reben.